Podstawy programowania w C


hello.c

Teraz czas na podstawowy program, który wszędzie możecie spotkać jako przykład tego najprostrzego programu :)
Z tą różnicą, że Hello world zastąpione jest - aqq :)

int main ( void )
{
  printf("aqq\n");
  return 0;
}
printf() to funkcja, która zdefiniowana jest w bibliotece stdio.h

Wyświetla ona tekst na ekran :)

Ale nie musicie nawet pisać żadnych #include (które opiszę później) by ten najprostrzy program zadziałał :)
Przypomnijcie sobie funkcję main(). Pisałam wówczas o tym, że możemy do niej zanosić różne parametry. Ale wtedy do main nie zanosiliśmy nic. Teraz do funkcji printf() zapodamy tekst, który chcemy wyświetlić na ekran :)
Tekst podajemy w cudzysłowiu " ".
\n oznacza, że po wyświetlonym tekscie ma być enter.
Najlepiej sprawdzić to i zobaczyć na własne oczy :)
int main ( void )
{
  printf("aqq\n");
  printf("du");
  printf("pa");
  printf("\n");
  
  return 0;
}
Oprucz \n występują jeszcze inne kody tego typu, które formatują nam wygląd wyświetlanego tekstu. Przykladem może być \t - oznacza ona tabulację.
int main ( void )
{
  printf("aqq\tto\tja\n");
  
  return 0;
}
Jak widać, nie trzeba robić odstępu pomiędzy tekstem a znakami specjalnymi :) Ba! Jeśli zrobicie tam spację to ona pojawi się niepotrzebnie! :)

Niech Waszym zadaniem domowym będzie sprawdzenie jakie jeszcze \coś mogą być :)

Dodam tylko, że jeśli w tekście chcemy napisać cudzysłów, to musimy przed nim wstawić znaczek \
  printf("Moje imię to \"Jola\"");
Kompilator wie wówczas, że to nie jest zakończenie tekstu ale zwykły pisany cudzysłów :)

Kolejnym krokiem w poznawaniu funkcji printf() jest wyświetlanie dzięki niej zmiennych programowych. Służą temu kolejne argumenty, które możemy przekazać do tej funkcji. Argumentami tymi są po prostu zmienne :)
printf() będzie wtedy wyglądać inaczej, gdyż dojdą kolejne formatowania tekstu np. %d %c %s %x ... itd.

O formatowanym wyjściu możecie poczytać tutaj , ale opis ten nie jest jeszcze dokończony. Narazie zawiera suchą teorię bez opisów.

Proponuję również, abyście poznali najpierw typy zmiennych i ich rozmiary a później dopiero przejdźcie do formatowania wyjścia :)
Opis typów zmiennych i ich rozmiarów (bajty, zakresy liczbowe) znajdziecie tutaj. Narazie opis jest niekompletny, bo dotyczy tylko zmiennych typu int, ale już niebawem dodam więcej :)


Neutrinka
www.kwant.info